#VinBus

VinBus bổ sung tuyến xe buýt điện thứ 5 tại Hà Nội

Sáng 1/4/2022, tuyến xe buýt điện thứ 5 mang số hiệu E06 của VinBus đã chính thức hoạt động để phục vụ đông đảo người dân Thủ đô.

Xe buýt điện VinBus chính thức kết nối mạng lưới vận tải công cộng Tp.HCM

Tuyến xe buýt điện VinBus đầu tiên kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP.HCM từ ngày 9/3/2022.

Xe buýt điện VinBus chính thức tham gia mạng lưới vận tải công cộng Hà Nội

VinBus chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng Hà Nội.

Tuyến xe buýt điện thông minh VinBus đầu tiên đi vào hoạt động

Sáng 8/4/2021, VinBus đã chính thức khai trương và đưa vào vận hành tuyến xe buýt điện thông minh đầu tiên của Việt Nam.