Thế giới xe

Review

Vi Đức Thọ

Nông dân làm báo

  • 2002 – 2004: Chuyên viết về lĩnh vực văn hóa, xã hội
  • 2005 – 2007: Chuyên viết về lĩnh vực kinh tế
  • 2008 – nay: Chuyên viết về lĩnh vực ô tô – xe máy

Video – ảNH

Được quan tâm nhất