Giá tính lệ phí trước bạ ô tô Land Rover

Biểu giá tính lệ phí trước bạ áp dụng đối với các loại xe mang thương hiệu Land Rover và nhãn hiệu trực thuộc Range Rover tại thị trường Việt Nam.