Giá tính lệ phí trước bạ ô tô Kia lắp ráp trong nước

Biểu giá được áp dụng đối với các loại ô tô lắp ráp trong nước mang thương hiệu Kia.