Đàn ông, lái xe và… “chuyện ấy”

Có thể sẽ có những mối liên hệ không ngờ giữa hành vi lái xe với khả năng làm “chuyện ấy” hay đúng nghĩa hơn là sex của đàn ông.